februari

april

juni

augustus

oktober

december

>> inhoudsopgave

JAARGANG 1985

FEBRUARI 1985

  H.G. Geertsema:   Reformatorisch
  R. van Woudenberg:   Transformationele filosofie; of: stelen mag
  J. van der Hoeven:   Kierkegaard en Nietzsche als stormvogels (I)
  P. Blokhuis:   Denken over normen
  A.P. Bos:   Tegen de revolutie... het Platonisme
  W. Aalders:   Repliek
APRIL 1985
  H.G. Geertsema:   De actualiteit van ‘de souvereiniteit in eigen kring’
  A.M. Oostlander:   SIEK in CDA
  E. van Middelkoop:   De SIEK als kritische analyse
  E. Schuurman:   ‘Souvereiniteit in eigen kring’ als openbaringskracht: tegen secularisatie
  J.P.A. Mekkes:   ‘Souvereiniteit in eigen kring: religieus of wetenschappelijk
JUNI 1985
  J. van der Hoeven:   Kierkegaard en Nietzsche als stormvogels (II)
  G.M. Birtwistle:   De kunstenaar: predikant of bakker?
  J.H. Santema:   Het reeel bestaande socialisme
  A. Zijlstra:   J. Ellul: een dialectisch dwarsligger
  J. Verschuure:   Dialoog
  J. Klapwijk:   Strohalmen in een dialoog
  T.A.Th. Spoelstra:   Het werk in de secties
AUGUSTUS 1985
  F. de Graaff:   Het goddelijke in de cultuur
  E. Schuurman:   Herorientatie in de kultuur
  H.G. Geertsema:   Bijbelse toekomstverwachting
  A.J. van Heusden:   Spreken als christen in een tijd van sekularisatie
  R.D. Henderson:   Denken vanuit de hoop of wanhoop
OKTOBER 1985
  A.P. Bos:   De christelijke levenspraktijk tussen Platonische Idee en relationele norm
  H. van Riessen:   Over normen
  P. Blokhuis:   Prof. Geertsema in Groningen. Eerst horen dan zien
  B. Kee:   Arbeid en arbeidsethos
DECEMBER 1985
  THEMA: LITERATUUR
  L. Strengholt:   Reformatie en literatuurbeschouwing
  Frank Dijkstra:   Literatuur en kunst in de ban van een elite
  S. Bakker:   Romans in de kritiek
  K. de Jong Ozn.:   Christelijk onderwijs in de (moderne) literatuur


Alle teksten op deze site © copyright Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte.

http://home.planet.nl/~srw/beweging/inhoud/inhoud1985.html