METAHISTORIE

 
Wat is metahistorie? Joodse Overlevering Dr. F. de Graaff Referenties
  Metahistory The Jewish Lesson Artikelen Mail naar metahistorie
 
 METAHISTORISCHE THEMA'S

(uitgewerkt door dr. F. de Graaff):

*   Joodse overlevering over de 70 volkeren: een kernthema

*    Griekenland en Hellas: Diotyma, Byzantium, Alexander

*    Rome: Rijk en Kerk. Julius Caesar, Otto III en Sylvester

*    De Europese cultuur: godsbeelden in Oost en West

*    De genius van het Westen: het cruciale jaar 1000

*    Spinoza: een fundamenteel alternatief voor Descartes

*    Mozarts Zauberfl÷te: een metahistorische interpretatie

*    Nietzsche en Heidegger: diepzinnige cultuurpeilers

*    Het snijmes van de wetenschappelijke methode

*    De eeuwige wederkeer van de moderne techniek

 

 

 

ACTUELE THEMA'S (nader uit te werken door ge´nspireerden):

*    Sloterdijk en de crisis van de Europese cultuur

*    Mozart en zijn alchemistische opera's

*    De post-moderne ervaring van Intelligent Design

*     Rol van de Islam in de metahistorie van het westen

*    Engelenervaring in een (post-)moderne tijd