Artikelen

Haalt Faust 2000?

dr. F. de Graaff

 

De eerste duizend jaar westerse beschaving

dr. F. de Graaff

 

In memoriam dr. F. de Graaff

drs.ir. A.E. Vlug

 

 

 

Het boek 'Tastend Zien' bevat de onderstaande opstellen, in dankbare herinnering opgedragen

aan dr. F. de Graaff

 

Enkele exemplaren zijn nog beschikbaar:

(10,00 euro inclusief verzending)

stuur een mailtje voor nadere informatie.

Devoot humanisme

prof. dr J.H. van den Berg

 

Moderne informatie en haar kennisnivo

drs. P. Booy

 

Interview met een Tijdgeest (markt en milieu)

prof. dr van Dijk

 

De niet-werkende standen en de economisten

dr R. Dullaart

 

Bilderdijk en de inspiratie

dr B. Engelfriet

 

De machten in het NT en de kerk vandaag

prof. dr H. Jochemsen

 

Exoterische en esoterische 'exegese'

dhr. Kruis

 

Geknield leef ik het gelukkigst

mr. H. Oevermans

 

Het eerste Woord

ds. A. van der Ploeg

 

Van Gogh en het licht

dhr. G. Prins

 

Calvinisten en Doopsgezinden

ds. G. Schepperle

 

 

 

 

 

Technologie en het technische wereldbeeld

prof.dr.ir E. Schuurman

 

Nietzsche en Cťzanne

drs. F. Tollenaar

 

Nieuwe wegen in de muziek

drs. Verhage

 

IntuÔtie in de mathematische natuurwetenschap

drs.ir. A.E. Vlug

 

Edda, Thora en Kabbala

dr. Vreekamp

 

 

 

In studiekring verband worden de inzichten van dr. F. de Graaff besproken in het licht van bepaalde onderzoeksvragen. Dat heeft geresulteerd in de volgende artikelen: 

De tegenstelling tussen Jacob (IsraŽl) en Esau (Rome)

dr. H. Dubbelman

 

De leer van Zarathustra en de zelfinwijding van Nietzsche

drs.ir. A.E. Vlug

 

Een geestelijk verstaan van moderne techniek

drs. ir. A.E. Vlug

 

De crisis van de Westerse cultuur

drs. P.Booy en prof. H. Jochemsen

 

De Graaff, Nietzsche en rabbijnen

drs. F. Tollenaar

 

IsraŽl en de volken; I. da Costa en F. de Graaff

dr. B. Engelfriet

 

Engelen en demonen in de moderne cultuur

dr. B. Engelfriet

 

De toekomst van het Westen volgens de godsdienstwijsgeer dr. F. de Graaff

dr. B. Engelfriet

 

De crisis van de westerse cultuur en het verloren paradijs

dhr. G. Prins

 

De missie van een genie

dhr. B. Engelfriet